Лист до акціонера від  24.10 .2018 р.   

Posted by on 29 октября, 2018

П р и в а т н е   а к ц і о н е р н е   т о в а р и с т в о

по виробництву  пива і безалкогольних напоїв   «Черкаське пиво»

18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, к. 432  Код 00374597   Тел/факс 0472430241

Вих. № 1024/18

від  24.10 .2018 р.                                                                            

                                                                                                                Шановний (а) акціонер

                                                                                                 ПрАТ «Черкаське пиво»

Приватне акціонерне товариство  по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО» код ЄДРПОУ 00374597, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 листопада  2018  року за місцезнаходженням Товариства:18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, к. 432.

Реєстрація акціонерів: 26 листопада 2018 р. з 9-00 год. до 9-45 год.

Початок зборів: 26 листопада 2018 р. о 10-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.11.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

— надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

— відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

— на виступи, довідки – до 3 хв.

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

  1. Розгляд проміжного ліквідаційного балансу ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО».

Проект рішення зборів: Проміжний ліквідаційний баланс ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО»  складений ліквідатором Сухіним Сергієм Анатолійовичем станом на 23 листопада 2018 р. – затвердити.

  1. Зміна ліквідатора ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО».

Проект рішення зборів: Задовільнити заяву Сухіна Сергія Анатолійовича про неможливість виконувати обов‘язки ліквідатора ПрАТ в зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Обрати  Ліквідатором Приватного акціонерного товариства по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»   Іванюка Олександра Миколайовича, 29.09.1985 р.н., громадянин України, паспорт нового зразка: Документ № 001495316, орган що видав 7118, дата видачі від 02.02.2018 р., який проживає за адресою: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Дмитрівська, 20, реєстраційний номер облікової картки платникаподатків 3131822657.

Визначити, що рішення з усіх питань, пов’язаних із ліквідацією Товариства, ліквідатор ухвалює одноосібно.

  1. Прийняття рішення що до подальших процедур ліквідації ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО».

Проект рішення зборів:

В зв’язку з тим, що вартості майна ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО» (ідентифікаційний код 00374597) недостатньо для задоволення вимог кредиторів, відповідно до ч.3 ст.110 ЦК України, ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» звернутися до господарського суду Черкаської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО» та призначення ліквідатором банкрута – ліквідатора який здійснює ліквідацію Підприємства у добровільному порядку відповідно до законодавства України.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,  для  представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного — www.beer.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 7, к. 432 з Пн –Пт в робочі години (8.00-17.00, 12.00-13.00 обідня перерва), тел.. для довідок 716092, 716109, відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Сухін С.А.  Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

 

              Ліквідатор                     ____________                          Сухін  Сергій Анатолійович

Comments are closed.